Gastles lager onderwijs

Gastles Op aanvraag worden er op scholen gastlessen verzorgd. Zo is er voor het basisonderwijs een aparte techniekles uit "Techniektorens" over de Koninklijke Luchtmacht ontwikkelt. De les heet "Vliegen en Zweven"(groep 7 - 8). Voor het voortgezet onderwijs of Technasium kan door middel van afstemming projectlessen worden verzorgd. Medewerkers van Bureau Arbeidsbenadering verzorgen de les in afstemming met de school. Zij brengen materiaal mee zodat de leerling inzicht krijgt in het beroepenveld van de Luchtmacht en Vliegbasis Woensdrecht in het bijzonder. Wil je als ambassadeur de jeugd inspireren en een gastles meedraaien, laat het weten! dia inspireren Leerlingen maken kennis met de Luchtmachtgastles

Gastles hoger onderwijs